Здравните и социалните заведения следва да предприемат периодични тествания на целия персонал. Страните с голяма трансмисия на Covid 19 следва да предприемат тестване на цялата популация в определени региони. Лицата идващи от региони с голямо разпространение на Covid 19 следва да се тестват и  проследяват

Кога е нужно да се тестваме ?

  • При симптоматични пациенти:
    – следва незабавно тестване за Covid 19
    – незабавно тестване на близките контакти
    – изолиране на контактите
  • При асимптоматични пациенти:
    – тестват се близките контакти около 5-7 дни след последния контакт